Ανέστιες λύσεις

Στράτος Παπάνης

Αυτά που παλιότερα παρουσιάστηκαν ως λύση ή αλήθεια ή διέξοδος, θα γίνουν κάποτε η ομίχλη, που θα συσκοτίζει τις αιτίες των προβλημάτων, η μέγγενη, που θα αποτρέπει την εξέλιξη και η ενδοιασμοί, που θα καθηλώνουν τα κίνητρα.
Γιατί οι άνθρωποι είναι τυφλοί στην κάθαρση, που απαιτούν οι αλλαγές και καθηλωμένοι στην ευδαιμονία, που προσφέρουν οι δοκιμασμένες, αλλά ξεπερασμένες πια έξεις.
Και γι αυτό οι ερμηνείες οι ποτισμένες με παρελθόν, ακόμα κι αν προεξοφλούν την εμπειρία, σπάνια εγγυώνται την καθάρια ενατένιση του μέλλοντος.